niedziela, 11 grudnia 2016

"Nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety,
które nie wiedzą, że są piękne."
Vivien Leigh

czwartek, 8 grudnia 2016

"Po­dobieństwa czy­nią przy­jaźń ra­dosną,
 różni­ce ciekawszą."
Todd Ruthman
Lydia Land of Grafic