piątek, 1 maja 2015

"Na­tura dała nam dwo­je oczu, dwo­je uszu, 
ale tyl­ko je­den język po to, abyśmy więcej
pat­rzy­li i słucha­li, niż mówili."
Sokrates

Lydia Land of Grafic