niedziela, 8 listopada 2015

''Myślę, że życie dzieli się na straszne i żałosne. To są dwie ka­tego­rie. Straszne to, no nie wiem, śmier­telne przy­pad­ki, niewi­domi, ka­lec­two. Nie wiem jak so­bie ludzie dają z tym radę, to zadzi­wiające. 
A żałos­ne są życia wszys­tkich po­zos­tałych. Więc jeżeli jes­teś żałos­ny, po­winieneś być wdzięczny lo­sowi, że jes­teś żałos­ny, 
bo być żałos­nym to wiel­kie szczęście.'' 
Woody Allen
                                           foto:Luśka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lydia Land of Grafic