wtorek, 29 marca 2016

"Ko­bieta piękna przy­pomi­na władców:
nie ma przy­jaciół, za to moc pochlebców."
Magdalena Samozwaniec
''Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, 
i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.''
Adam Mickiewicz 

sobota, 26 marca 2016

"Codziennie należy przeczytać dobry wiersz,
obejrzeć piękny obraz, posłuchać lekkiej piosenki
lub porozmawiać serdecznie z przyjacielem."
Heinrich von Kleiss

Spokojnych, radosnych świąt! 

piątek, 25 marca 2016

"Nie ma dobrych książek dla głupca, możliwe,
że nie ma złych dla człowieka rozumu."
Denis Diderot

poniedziałek, 21 marca 2016

"Nasze życie jest tym,
co zeń uczynią nasze myśli."
Marek Aureliusz

niedziela, 20 marca 2016

"Ślady, które ludzie pozostawiają po sobie,
zbyt często są bliznami."
John Green

środa, 16 marca 2016

"Te­lewiz­ja ma na mnie wpływ edu­kacyj­ny.
Gdy ktoś włącza te­lewi­zor,
wychodzę do dru­giego po­koju
i czy­tam dobrą książkę."
Groucho Marx

wtorek, 15 marca 2016

"Bo w oczach tkwi siła duszy."
Paulo Coelho
''W tamtych czasach kobiety i mężczyźni 
jeszcze ciągle kochali się w sobie.'' 
Janusz Leon Wiśniewski
 

poniedziałek, 14 marca 2016

"Lepiej jest dwóm niż jednemu.
 Gdy upadną, jeden podniesie drugiego.
Lecz samotnemu biada, gdy upadnie,
a nie ma drugiego, który by go podniósł". 
Księga Koheleta 4,9.10

niedziela, 13 marca 2016

''Trzeba coś kochać, żeby to znienawidzić.''
Nicholas Sparks

sobota, 12 marca 2016

"Odejmij własne straty od strat przeciwnika, 
a jeśli otrzymasz liczbę dodatnią, 
było to wspaniałe zwycięstwo.'' 
                                                                                   Terry Pratchett

środa, 9 marca 2016

''Miłość potrzebuje swobody i czasu 
do wydania najpiękniejszych plonów.''
Bolesław Prus

"Zobaczyć świat w ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
W godzienie - nieskończoność czasu..."
William Blake

wtorek, 8 marca 2016

"Cały świat i wszystko na nim jest piękne,
ale najpiękniejsza jest kochająca kobieta."
Mahomet
''Niech się strzeże mężczyzna, który zdobędzie rękę kobiety, 
jeśli wraz z nią nie zdobędzie najgorętszej miłości jej serca!''
Nathaniel Hawthorne
''W najlepszym wypadku zaufanie jest próżnym zajęciem. 
W najgorszym może doprowadzić do śmierci.'' 
Lauren Kate

poniedziałek, 7 marca 2016

"Sa­mot­ność jest jak ogród,
 w którym dusza usycha,
a kwiaty przes­tają pachnieć."
Marc Levy
"Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie. "
George Santayana

niedziela, 6 marca 2016

''Szczęśliwa może być tylko ta kobieta, która siedząc przed lustrem potrafi się śmiać z tego, co widzi.''
Sokrates

sobota, 5 marca 2016

''Nie składaj obietnic, jeśli nie jesteś pewny, 
czy zamierzasz ich dotrzymać.''
Nicholas Sparks
 
''Nie kochałem jej dlatego,że pasowaliśmy do siebie. 
Po prostu ją kochałem.''
Eva Maria Zurhorst
"Jak mądre byłyby ko­biety,
gdy­by miały te ro­zumy,
które dla nich pot­ra­cili mężczyźni."
Julian Tuwim

czwartek, 3 marca 2016

''Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. 
Bo jak opowiecie – zaczniecie tęsknić.''
Jerome David Salinger 

wtorek, 1 marca 2016

''Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei 
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, 
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...'' 
Juliusz Słowacki
Lydia Land of Grafic