niedziela, 22 listopada 2015

“Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” 
Ludwig Wittgenstein

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lydia Land of Grafic